THƯ CÁM ƠN v/v Đại Hội Thường Niên 23-11-2012

 

letter head LTKT

 

THƯ CÁM ƠN

V/V ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 23-11-2012

Tham chiếu: Nội quy của Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật
   Việt Nam/Úc Châu NSW.

Trong tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo, nhân ngày Kỷ Niệm Đệ Tứ Chu Niên, ngày thành lập Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu NSW.
Thay mặt Ban Tổ Chức và Ban Chấp Hành,
Chân thành cám ơn đến tất cả Quý Vị Quan Khách, với sự hiện diện của quý Thầy Cô, quý Đoàn Thể, quý Hội Đoàn, quý Cơ Quan Truyền Thông, quý Thân Hữu và Đồng Môn Kỹ Thuật sau đây:

Ông bà Nguyễn Văn Thanh Đại Diện CDNVTD/NSW      
Quý vị Cựu Giáo Sư Thầy Cô và bạn hữu đến từ Perth
Quý vị Cựu Giáo Sư Thầy Cô và bạn hữu đến từ Queensland
Quý vị Cựu Giáo Sư Thầy Cô và bạn hữu đến từ Victoria
Quý vị Cựu Giáo Sư Thầy Cô và bạn hữu tại New South Wales
Quý vị Cựu Giáo Sư đến từ USA
Quý vị Cựu Học Sinh Kỹ Thuật đến từ Việt Nam
Quý vị đại diện Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Gia Long NSW Úc Châu
Quý vị đại diện Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Gia Long NSW Australia
Quý vị đại diện Hội Ái Hữu Trường Hồ Ngọc Cẩn
Quý vị đại diện Hội Ái Hữu Trường Bưởi Chu Văn An
Quý vị đại diện Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Sydney Úc Châu
Quý vị đại diện Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký
Quý vị đại diện Gia Đình Hải Quân Hàng Hải
Quý vị đại diện Hội Cựu SVSQ/TB –Thủ Đức NSW
Quý vị đại diện Hội Cao Niên NSW
Quý vị đại diện Hội Ái Hữu Rạch Giá Kiên Giang
Quý vị đại diện Khối 1706
Quý vị đại diện Khối 1906
Quý vị đại diện Gia Đình Mũ Đỏ
Quý vị đại diện Tập Hợp Đồng Tâm
Quý vị đại diện Hội người Lào Lane Xang Luang-Prabang
Ông bà Nguyễn Đình Khánh Đài phát thanh VN/Úc Châu
Ông Luật sư Thân Trọng Ái


Đã đến tham dự Đại Hội và chúc mừng Kỷ Niệm Đệ Tứ Chu Niên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật  Việt Nam/Úc Châu NSW ngày 23-11-2012
Trong khi tổ chức, tiếp tân và liệt kê danh sách cám ơn, có những lỗi lầm, thiếu sót, xin được miễn thứ.

Trân trọng cám ơn                                       
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật ViệtNam/ÚcChâu                
TM BTC&BCH                                          

Hội Trưởng                                           


Lâm Thế Oanh