Họp Mặt LT KTVN/UC Tại Queensland- 2015

DH8 1

 

Cũng như thường lệ cuối tháng nầy
Thầy Cô, bạn cũ có ba ngày (1)
Họp mặt tại vùng đầy nắng ấm (2)
Hàn huyên tâm sự thật vui thay.     


        Sau thời gian dài không gặp nhau
        Cùng những khuôn mặt bạn mầy tao
        Lần nầy lại có thêm vài bạn khác (3)
        Chắc cuộc tao ngộ vui xiết bao.

Thời gian đi học  vui làm sao
Ngỡ như chia tay mới hôm nào
Nay lại có dịp ngồi tán gẫu
Tình bạn ngày xưa vẫn xanh màu.


         Thời gian còn lại không còn nhiều
         Gặp gỡ tán gẫu không bao nhiêu
         Sao bằng ta cứ gặp nhau mãi
         Vui cười bên nhau thật đáng yêu.

NHƯ VẬY TẠI SAO CÁC BẠN KHÔNG ĐẾN VỚI NHAU!!!

                                                                                      VHN11/15
         
(1)    28-30/11/2015
(2)    Brisbane-Queensland
(3)    Ngoài NSW, VIC, WA còn có các bạn từ VN và các nơi khác

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.