Biên Bản Cuôc Họp Chuẩn Bị Chương Trình ĐHLTKT Úc Châu 2014

HopMatChuanBi

 

BIÊN BẢN CUÔC HỌP CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH ĐHLTKT ÚC CHÂU 2014

 1. I.THỜI GIAN:
 2. II.THÀNH PHẦN THAM GIA:
 • Huỳnh Ngọc Hùng
 • Trần Văn Thành
 • Nguyễn Ngọc Công
 • Trần Trung Tốn
 • Vương Văn Sĩ
 • Tô Thị Thanh Hà
 • Phạm Mỹ Khiết
 • Đỗ Tiến Lãng
 1. III.NỘI DUNG: Triển khai chương trình tổ chức Đại Hội.
  1. 1.Sau khi thống nhất; Ban tổ chức bao gồm:
 • Phạm Mỹ Khiết -Trưởng Ban Nội Vụ
 • Huỳnh Ngọc Hùng - Trưởng Ban Ngoại Vụ
 1. 2.Thời gian tổ chức dự kiến: Tuần lễ đầu tiên của Tháng 12/2014
 2. 3.Ẩm thực: Anh Hùng sẽ huy động sự ủng hộ của các anh chị em hội cao nhiên giúp đỡ.
 3. 4.Dự kiến thành phần tham gia: 200 người
 • Việt Nam
 • Melbourne, Sydney, -60
 • Around the world
 • Western Australia-80
 • Gia Đình Khiết- 20
 • Gia Đình Ban Tổ Chức-40
 1. 5.Địa điểm:
 • Highclere Boulevard Restaurant
 • Trường học WA, Guildford.
 1. 6.Tiếp tân: Hà, Khiết’s family
 2. 7.Văn nghệ:Khiêm - Hà, Việt (MC) – phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp và thành phần tham dự.
 3. 8.Trang Trí:Hà
 4. 9.Âm thanh, Ánh Sáng: Khiết
 5. 10.Chào cờ hát quốc ca Việt, Úc.
 6. 11.Bàn thờ: để ghi nhớ những người đã khuất (Thầy Công, Thầy Tôn, Thầy Sĩ)
 7. 12.Ban liên lạc:Anh ThanhThêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.