25 cách chứng tỏ bạn là đàn ông

Nếu bạn từng bị chỉ trích, chê bai về tích cách đàn ông của mình có lẽ bạn muốn thử một vài cách dưới đây để chứng tỏ bạn là đàn ông đích thực.

1.

25waysToShowYoureAMan 01-monster-truck

2.

25waysToShowYoureAMan-02-sandpaper-tp

3.

25waysToShowYoureAMan-03-wood-car

4.

25waysToShowYoureAMan-04-dumbell-teeth

5.

25waysToShowYoureAMan-05-shaving-axe

6.

25waysToShowYoureAMan-06-bull

7.

25waysToShowYoureAMan-07-pulling-tiger-tail

8.

25waysToShowYoureAMan-08-manly-car-scent

9.

25waysToShowYoureAMan-09-manly-sixpack

10.

25waysToShowYoureAMan-10-manly-stach

11.

25waysToShowYoureAMan-11-beer-coffin

12.

25waysToShowYoureAMan-12-monk-kick

13.

25waysToShowYoureAMan-13-rolling-pin-pushup

14.

25waysToShowYoureAMan-14-man-bees

15.

25waysToShowYoureAMan-15-jack-daniels-milk-carton

16.

25waysToShowYoureAMan-16-drink-four-beers-at-once

17.

25waysToShowYoureAMan-17-guy-riding-shark

18.

25waysToShowYoureAMan-18-pizza-iron

19.

25waysToShowYoureAMan-19-shark-high-five

20.

25waysToShowYoureAMan-20-rocket-recliner

21.

25waysToShowYoureAMan-21-giant-bacon-burger

22.

25waysToShowYoureAMan-22-upside-down-urinal

23.

25waysToShowYoureAMan-23-toilet-chair

24.

25waysToShowYoureAMan-24-gun-grill

25.

25waysToShowYoureAMan-25-giant-burger

 

 Nguồn: Internet

 

 

 

 

 

Bình luận  

 
0 #1 Phan Hoai Minh Thứ 3-12-12 14:58
Ái chà! Mình chỉ được 2/25 :eek:
 

Bạn không có quyền bình luận.