Nghiện Computer

 

Các bà chắc thường hay than phiền về bệnh "nghiện computer" của các ông, xin mời thưởng thức các bức ảnh sau đây để thấy còn xa mới đạt đuợc độ cao của căn bệnh thời đại này (nguồn từ email bạn bè).

nghien-computer-01

 

nghien-computer-02

nghien-computer-03

nghien-computer-04

nghien-computer-05

nghien-computer-06

nghien-computer-07

nghien-computer-08

nghien-computer-09

nghien-computer-10

nghien-computer-11

Người nghiện computer không bao giờ chết, họ chỉ rớt mạng thôi

 

 

Bình luận  

 
0 #1 vu Thứ 2-09-12 17:45
i like it
 

Bạn không có quyền bình luận.