Sữa Tươi Thụy Sỹ

Do đàn ông ít uống sữa mà lại nốc bia, rượu chính phủ Thụy Sỹ đã giới thiệu một kiểu bình sữa mới cho các ông. Bảo đảm các ông sẽ yêu thích kiểu bình mới này.

Kiểu bình sữa mới gọi là Biodegradable Milk Bottle (bình sữa tự phân hủy).
Tito – Biodegradable Milk Bottle 16 Oz = 473 Ml.

tito-the-biodegradable-milk-bottle1 1

Cũng như bao bình khác, mở nắp ra rồi thì phải để tủ lạnh...

tito-the-biodegradable-milk-bottle2 1

 

Lấy ra pha vào cà phê để uống...

tito-the-biodegradable-milk-bottle3 1

 

Hoặc bóp cho sửa chảy ra...

tito-the-biodegradable-milk-bottle4 1

 

Hay tu tùy thích...

tito-the-biodegradable-milk-bottle5 1

 

Xong thì vứt đi.

tito-the-biodegradable-milk-bottle6 1

 

Thật tiện lợi quá bạn nhỉ?

Nguồn Internet và qua email bạn bè

Bạn không có quyền bình luận.