Tình Vẫn Còn Đây

Nguyen-Canh-TanNhạc Sĩ Nguyễn Canh Tân

 

 

 

 Nhạc: Nguyễn Canh Tân

Xin mời thưởng thức qua giọng hát Lâm Thúy Vân và Don Hồ

Xem bản PDF

TinhVanConDay

 Nguyễn Canh Tân
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.