Tiếng Kêu Quốc Hồn

TiengKeuQuocHon 

 

TIẾNG KÊU QUỐC HỒN - Nhạc: Nguyễn Canh Tân.

Xin mời thưởng thức qua giọng ca Thanh Thúy (Sydney)

Xem bản PDF

TiengKeuQuocHon NguyenCanhTan

 Nguyễn Canh Tân
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.