PHÂN ƯU

 Hay tin
Em của Anh Lê Thanh Long
Cựu học sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long
Thư ký Hội Ái Hữu LTKTVN/UC NSW


Ông LÊ PHƯỚC LỘC
Sinh ngày 04/07/1956
Đã từ trần ngày 27/09/2019
Tại Sydney, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 64 tuổi
 
hoa-dam-tang
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị Long và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Ông Lê Phước Lộc sớm tiêu dao cõi Vĩnh Hằng.

 

 

Additional information