TIN BUỒN

 
Chúng tôi vô vùng thương tiếc báo tin

Anh BÙI TOÀN

Cựu học sinh Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ
Hội Viên Hội Ái Hữu LTKT Việt Nam/Úc Châu Tây Úc
Anh vợ anh Phạm Mỹ Khiết, Hội Trưởng HAH LTKT VN/UC Tây Úc

vừa tạ thế ngày 24/02/2019
(nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)
Tại Perth, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 75 tuổi

vo-cung-thuong-tiec

Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng anh Khiết, Chị Xuân cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn anh an lạc nơi cõi vĩnh hằng.

 

 

Additional information