PHÂN ƯU

 Hay tin
 
Nhạc Phụ Anh Lê Ngọc Điệp
Cựu học sinh Trung Học Kỹ Thuật Cần Thơ
Hội viên Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu NSW
 
Cụ Ông LÊ ĐỨC TRIÊM 
 
 
Từ trần ngày 28/08/2018
tại Sydney, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 106 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại Nhà Quàn Trường An
356 The Horsley Dr, Fairfield, NSW
 
Lễ viếng lúc 5:00pm Thứ Sáu 31/08/2018
hoa-dam-tang
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Anh Điệp, Chị Xuân và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Cụ Ông sớm về miền cực lạc.

 

 

Additional information