Thông Báo Bầu Cử Ban Chấp Hành 2018

 

 

V/V BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH

NHIỆM KỲ 2018-2020

Thân mời toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu – NSW xem các thông báo về việc cử ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020.

Thông Báo Số 2 v/v kết quả bầu cử ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020

Nội Quy cập nhật

- Thông Báo Số 1 v/v bầu cử ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020

- Thể Thức Ứng Cử - Bầu Cử - Phổ Thông - Bầu Kín

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.


Additional information