PHÂN ƯU

 Hay tin
 
Thân Mẫu Anh Lý Kim Khánh
Cựu học sinh Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long và Cao Thắng
Hội viên Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Tây Úc
 
Cụ Bà NGUYỄN THỊ HAI 
Quả phụ của Ông LÝ KIM CHÂN
Cựu Giám Đốc Nha Kỹ Thuật và Chuyên Nghiệp Học Vụ
Hiệu Trưởng đầu tiên trường Kỹ Thuật Vĩnh Long
 
Từ trần lúc 3:30 chiều ngày 19/04/2018
tại Melbourne, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 95 tuổi
 
hoa-dam-tang
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị Lý Kim Khánh và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà sớm về miền cực lạc.

 

 

Additional information